ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 สู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรายละเอียด
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่แรกในประเทศไทยรายละเอียด
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายละเอียด
Arrow
Arrow
Slider
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นก รศ. ดร. นัทธีรา สรรมณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา สรรมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อบรม ISO นักศึกษาปี 4
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดอบรม 2 หลักสูตรทั้ง ISO9001 และ ISO14001
แสดงความยินดีกับนักศึกษา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความมั่นใจให้ว่าที่บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการสมัครงาน”
แสดงความยินดีกับอาจารย์ปลา ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม และ ตัวแทนนักศึกษาจากการภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล